Page is under construction!

Dokumenti 2018:
- Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor, odrzane 14.09.2018

- Izvestaj o bitnom dogadjaju PP "Vojvodina" AD Sombor, od 14.09.2018

- Predlozi odluka skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor, za 14.09.2018

- Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor, dana 14.09.2018

- Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor odrzane 25.06.2018

- Odluka o raspodeli dobiti PP "Vojvodina" AD Sombor

- Odluka o usvajanju izvestaja Odbora direktora PP "Vojvodina" AD Sombor za 2017. godinu

- Odluka o imenovanju revizora PP "Vojvodina" AD Sombor za 2018. godinu

- Odluka o sticanju sopstvenih akcija PP "Vojvodina" AD Sombor

- Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja PP "Vojvodina" AD Sombor za 2017. godinu

- Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju PP "Vojvodina" AD Sombor

- Odluka o usvajanju izvestaja revizora PP "Vojvodina" AD Sombor

- Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

- Materijal za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

- Godinsnji finansijski izvestaj za 2017 PP "Vojvodina" AD Sombor

- Odluka o otkazivanju skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

- Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

Dokumenti 2017:

- Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Vojvodina" AD Sombor

- Zapisnik sa skupstine PP "Vojvodina" AD Sombor 14.09.2017

Osnivacki akt:
- Osnivacki akt PP "Vojvodina" AD Sombor

Statut:
- Odluka o izmenama i dopunama statut PP "Vojvodina" AD Sombor


Telefon: +381 25 515 0161 Email: ppvojvodina@abp.rs

Poljoprivredna proizvodnja "Vojvodina" AD Sombor

Venac Vojvode Radomira Putnika 1,

25000 Sombor